Dr.Öğr.Üyesi Reha KILIÇHAN

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

Yiyecek İçecek Servisinin Önemi, Yiyecek İçecek Servisi Bölümü Organizasyon Yapısı ve Personelin Görev - Nitelikleri

Yiyecek İçecek Servisinin Önemi, Yiyecek İçecek Servisi Bölümü Organizasyon Yapısı ve Personelin Görev  - Nitelikleri Ders Sunumu