Dr.Öğr.Üyesi Reha KILIÇHAN

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

Temel Servis Teknikleri ve Servise Hazırlık

Temel Servis Teknikleri ve Servise Hazırlık Ders Sunumu