Dr.Öğr.Üyesi Reha KILIÇHAN

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

Kuver Çeşitleri ve Servis Usulleri

Kuver Çeşitleri ve Servis Usulleri Ders Sunumu