Dr.Öğr.Üyesi Reha KILIÇHAN

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon - HACCP Hazard Analyses Critical Control Points