Dr.Öğr.Üyesi Reha KILIÇHAN

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

Accor Grubu Otellerinden Novotel - İbis Kayseri'nin Executive Chefi Mesut BİNGÖL ile Mutfak Sanatları Dersi