Dr.Öğr.Üyesi Reha KILIÇHAN

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

Nöbet Listesi ve Nöbet Görev Bildirim Formu

Nöbet Listesi (Nöbet tarihlerinin takibi için yüklenmiştir.)

Nöbet Görev Bildirim Formu (Çıktısı alınıp, doldurulup, görev başlangıç gününde teslim edilecektir.)