Dr.Öğr.Üyesi Reha KILIÇHAN

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

Ziyafet Organizasyonlarında Ön Hazırlık (Mise en Place) Çalışmalarının Planlanması Ziyafetlerde Servis ve Servis Akış Düzeninin Planlanması

Ziyafet Organizasyonlarında Ön Hazırlık (Mise en Place) Çalışmalarının Planlanması
Ziyafetlerde Servis ve Servis Akış Düzeninin Planlanması